Niewłaściwie przelane pieniądze to zmora każdego robiącego przelewy. Na szczęście będzie można odzyskać pieniądze, które przelaliśmy na niewłaściwe konto – właśnie powstaje projekt ustawy. Dzięki ustawie będzie możliwe odzyskanie środków pieniężnych, które omyłkowo przelaliśmy na niewłaściwe konto. Według ministra Andrzeja Dery dzięki tym zmianom będzie można uniknąć wielu dramatom.

Jakie zmiany zaobserwujemy?

Jak ostatnio poinformował Dera, podczas konferencji prasowej (minister Kancelarii Prezydenta), projekt powstał dzięki udziałowi Rzecznika Finansowego Aleksandry Wiktorow.

Jak przyznaje sam Dera projekt został już skonsultowany z resortem finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego, jak również ze Związkiem Banków Polskich. Konsultacje zostały przyjęte pomyślnie i obrano kierunek, który będzie mógł ułatwić obywatelom rozwiązanie problemu powiązanego z błędne przesłanymi pieniędzmi. Pomyłki mogą zdarzyć się każdemu – jednak teraz nie będą one aż tak kosztowne.

 

Aleksandra Wiktorowa podkreśliła, że rachunek bankowy posiada 26 cyfr, a w ich ciągu nie łatwo o popełnienie błędu, wskutek czego przelejemy pieniądze na zupełnie inny rachunek bankowy. Jeżeli ktoś dokona błędnego przelewu, będzie miał możliwość zgłoszenia się do instytucji finansowej, w której dokonano przelewu. Wskutek tego, dana jednostka w ciągu trzech dni musi skontaktować się z odbiorcą błędnie nadanego przelewu. Podczas takiego kontaktu będzie ona musiała poinformować, że środki, jakie otrzymał zostały błędnie przesłane, jak również, że musi dokonać ich zwrotu – w przeciągu 30 dni. Jeżeli podmiot tego nie dokona, wówczas instytucja przekaże dane takie podmiotu osobie zgłaszającej błąd. Dzięki temu będzie można wkroczyć na drogę sądową z tytułu niesłusznego wzbogacenia się. Koszty związane z operacją nie będzie ponosić osoba, która błędnie otrzymała środki, a osoba, która dany błąd popełniła. Takie rozwiązanie pozwoli na odzyskiwanie środków pieniężnych. Do tej pory nie było możliwości uzyskania danych osoby, do której błędnie zostały przelane środki, gdyż bank nie udzielał takich informacji.

Nie stracimy swoich pieniędzy

Jak podkreśla Dera, system ten ma niewątpliwie wpłynąć na wyjście z sytuacji błędnie zaadresowanego przelewu. Dzięki niemu, błędne nadanie przelewu nie będzie tak bolesne, jak wcześniej, gdzie traciło się wszystkie błędnie przelane środki. Aktualnie dzięki tego rozwiązaniu, możliwe będzie odzyskanie pieniędzy, ponosząc jedynie koszty operacji.

 

Niezwykle istotny staje się specjalny zapis. Dzięki niemu w momencie otrzymania informacji z banku, że pieniądze, jakie pojawiły się na danym koncie, wpłynęły tam przez czyjąś pomyłkę, uniemożliwiają korzystanie z nich. Zignorowanie tej informacji skutkować będzie stosownymi konsekwencjami. Mając to na uwadze, zdecydowanie wzrośnie odsetek osób, które będą oddawały pieniądze, które błędnie pojawiły się na ich koncie. Dzięki takim decyzjom bez wątpienia poprawi się jakość świadczonych usług przez banki. Ich klienci zyskają bowiem skuteczne narzędzie pozwalające na odzyskanie swoich pieniędzy, czego wcześniej nie mieli okazji uświadczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *