Kredyt kupiecki jest udzielany pomiędzy przedsiębiorcami. Głównym założeniem tego rodzaju kredytu jest odroczony termin spłaty zobowiązania za zakupione dobra. Jakie są zatem korzyści oraz zagrożenia, które wynikają z kredytu kupieckiego?

Kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki jest produktem pozabankowym. Udzielany jest między dwoma przedsiębiorcami. Główną istotą kredytu kupieckiego jest odroczenie płatności za zakupione usługi lub towary. Bardzo często nazywany jest on również kredytem towarowym oraz kredytem handlowym. Jest to alternatywa dla kredytów oraz pożyczek przeznaczonych dla firm. Nie istnieje tutaj określony akt prawny, który dokładnie regulowałby ten rodzaj zobowiązania. Umowa jest zawierana pomiędzy dwiema stronami, a potwierdzenie może być zawarte na piśmie lub w terminie płatności za konkretną fakturę. Czas spłaty tego rodzaju zobowiązania jest różny – może bowiem wynosić od kilku dni aż do jednego miesiąca. Wyróżnia się dwie formy tego rodzaju kredytu:

  1.       Kredyt odbiorcy (zaliczka) – partner biznesowy po odebraniu towaru lub usługi wpłaca zaliczkę. Jeżeli w przeciągu wyznaczonego terminu nie wpłaci on należności, uiszczona przez niego zaliczka przepada.
  2.       Kredyt dostawcy – sprzedawca odracza termin płatności za zakupiony przez drugą stronę towar. Dla każdego kontrahenta ustala się indywidualny termin spłaty zobowiązania za towar.

Korzyści płynące z kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki jest bardzo wygodną formą zastępczą dla kredytu gotówkowego lub dla pożyczki przeznaczonej dla firmy. Z tego rodzaju kredytu korzystają głównie młode przedsiębiorstwa, które nie posiadają odpowiedniej płynności finansowej, aby starać się o zobowiązanie dla firm w banku. Kredyt kupiecki jest jednym z najtańszych dostępnych na rynku zobowiązań. Pożyczkobiorca nabywa bowiem towar i odracza termin zapłaty za niego. Następnie za przychody ze sprzedanych towarów jest on w stanie spłacić swoje zobowiązanie.

Kredyt kupiecki – na co zwrócić uwagę?

Kluczowym elementem zabezpieczającym jest odpowiednio sformułowana umowa. Dla zobowiązań powyżej 500 złotych, odzyskanie wierzytelności na drodze sądowej bez potwierdzenia na piśmie może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Jeżeli pożyczający nie ma zaufania do podmiotu, któremu udziela odroczenia spłaty, może dokonać tak zwanej oceny wiarygodności kredytowej. W tym celu konieczne jest sprawdzenie bazy dłużników – można skorzystać z KRD lub KRDN. Warto również zweryfikować KRS podmiotu, któremu udzielany jest kredyt kupiecki. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Istnieje kilka rodzajów zabezpieczenia kredytu kupieckiego:

  • polisa ubezpieczeniowa,
  • odsetki,
  • weksel in blanco,
  • poręcznie ruchomości lub nieruchomości,
  • gwarancja bankowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *