W jednostkach budżetowych to norma, tam Fundusz Świadczeń Socjalnych jest zawsze, bo też i przepisy nakazują go mieć. Ale już w sektorze prywatnym jest on traktowany jako zbędny, dodatkowy koszt. Jeszcze niedawno zobowiązane do posiadania ZFŚ były firmy zatrudniające powyżej 20 osób, ale w 2017 roku ten pułap został podniesiony do 50 pracowników, więc wielu przedsiębiorców odetchnęło z ulgą i zlikwidowało fundusz socjalny. Powodem tej zmiany były nagminne przypadki zaniżania zatrudnienia poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych. I tak oto liczba firm oferujących swoim pracownikom dodatkowe świadczenia zmalała wręcz drastycznie

Są jednak pracodawcy, którzy z Funduszu Świadczeń Socjalnych nie zrezygnowali, bo widzą tu nie tylko koszty, ale też korzyści.

Fundusz Świadczeń Socjalnych – wady i zalety

Fundusz socjalny często budzi kontrowersje i uważany jest za naleciałość z czasów komunizmu. Są jednak też i zwolennicy tej formy pomocy pracowniczej, którzy widzą to inaczej.

Na początek wady.

Utworzenie funduszu socjalnego rodzi konieczność jego obsługi. To dodatkowa praca dla księgowości i kadr, odrębne konto bankowe, pilnowanie terminów, rozpatrywanie wniosków pracowników oraz konieczność stworzenia stosowanego regulaminu. Ale przede wszystkim to dodatkowe wydatki dla pracodawcy, który jest zobowiązany do uiszczania odpisów na każdego z zatrudnionych pracowników. Takie odpisy można oczywiście wrzucić w koszty i zmniejszyć sobie kwotę podatku do zapłaty, ale w ten sposób odzyskuje się tylko część pieniędzy i to dopiero po długim czasie.

A teraz zalety.

Posiadanie Funduszu Świadczeń Socjalnych znacznie wzmacnia morale załogi i jej solidarność z firmą. Możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy na wypoczynek, na świąteczne zakupy czy na opłaty za przedszkole albo karnety sportowe to miłe dodatki, szczególnie cenione w zakładach pracy, w których wynagrodzenia nie są zbyt wysokie. Fundusz socjalny buduje też większe poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników, a to za sprawą możliwości zaciągnięcia korzystnej pożyczki oraz otrzymania zapomogi. Fundusz jest taką gwarancją, że los pracownika i jego sytuacja finansowa jest dla pracodawcy ważna. Oczywiście są firmy, które czasami wynagradzają zatrudnione osoby jakimiś dodatkami w postaci ubezpieczenia, biletów na basen czy do kina albo darmowymi posiłkami itp. Jednakże są to bonusy incydentalne, zależne od kondycji finansowej firmy i tak naprawdę humoru szefa. A Fundusz Świadczeń Socjalnych zapewnia tą stałość. Pracownik wie z góry, co otrzyma w ciągu roku, zna zasady, a przede wszystkim otrzymane pieniądze może wydać na wybrany, dowolny cel. Przecież nie każdy potrzebuje biletów do kina albo darmowej pizzy.

Jak utworzyć fundusz socjalny?

W momencie, kiedy pracodawca uzna, że takich fundusz jest dobrym pomysłem albo wielkość zatrudnienia przekroczy 50 osób i stanie się obowiązkowy, pierwszym krokiem będzie rozmowa z załogą. W myśl przepisów pracownicy muszą zostać poinformowani o tym fakcie, ponieważ konieczne będzie wyznaczenie osoby ich reprezentującej. Kolejnym krokiem jest stworzenie regulaminu, który będzie oczywiście zgodny z ustawą i skonsultowany z przedstawicielem załogi. Sam moment powstania Funduszu Świadczeń Socjalnych jest równoznaczny z wpłaceniem pierwszego odpisu na specjalne konto. Ważną informacją dla pracodawcy jest fakt, że od tego momentu pieniądze te przestają być jego własnością choć wpłynęły na rachunek, który sam otworzył i opłaca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *